วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือ(วัดเรืองแสง) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า ให้ผู้เดินทางไปกราบๆหว้  ดูอย่างสวยงาม

    

ชื่อ                     : วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง)
ที่ตั้ง                   : ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
พระประธาน     : พระพุทธชินราช
จุดเด่น             :  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า อีกด้วย  แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียงเล็กน้อย จะไม่เห็นเป็นสีเขียวชัดเจนเท่ากับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวบางท่านที่มาเก็บภาพความงดงามผ่านสายตาต้องเผื่อใจไว้เล็กน้อย

ต้นกัลปพฤกษ์ด้านหลังของอุโบสถ