วัดมิ่งเมือง จ.น่าน

วัดมิ่งเมือง มิ่งมงคลแห่งชีวิต เป็นวัดมีอายุกว่า 149 ปี เป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองน่าน ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง และต่อมามีผู้พบว่า ได้เจอเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงไม้สักไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 คนโอบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ฟุต สูงประมาณ 3 เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลม ส่วนหัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ฝังไว้กับพื้นดิน โดยไม่มีศาลหรืออาคารครอบ

ชื่อ  วัดมิ่งเมือง จ.น่าน
ที่ตั้ง  ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ลักษณะเด่น  ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก
ประวัติ :  สร้างสมัยใดไม่ทราบ ได้ร้างไปในยุคพม่าครองเมือง ในช่วงเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองได้มีการกวาดต้อนผู้คนมาฟื้นฟูเมืองเชียงราย ได้มีการขุดดินเพื่อนำไปเผาอิฐสร้างกำแพงเมืองในสมัยเจ้าอุ่นเรือน ขุดลงไปจนมีน้ำชั้นผิวดินออกมาเป็นบริเวณกว้าง มีการนำช้างชักลากของ และพักเล่นน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า หนองช้างมูบ ราวๆ ปี พ.ศ. 2420 ได้มีการสร้างวัดขึ้น โดยคณะศรัทธาชาวเงี้ยว(ไทใหญ่) ที่อยู่ภายใต้อาณัติของอังกฤษมาค้าขาย และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ จำปาสี่ต้น
แผนที่

ตัวอย่าง รูปวัดมิ่งเมือง จ.น่าน