พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ (วัดสันติวนาราม)

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชม พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ หรือในอีกชื่อหนึ่งคือวัดสันติวนารามครับ… วัดป่าดงไร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี การเดินทางจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวครับ ไม่มีรถประจำทางถึงวัด ซึ่งผมเดินทางจากตัว อ.เมือง …