วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) จ.สมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ วัดหลวงพ่อโตหรือวัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัย (ปางสะดุ้งมาร) ลักษณะเบิกพระเนตร ขัดสมาธิราบ สร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง มีขนา …