วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

                        พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญองค์หนึ่ง เป็นที่เลื่อมใสแลเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์อย่างกว้างขวางสำหรับชาวแปดริ้ว และชาวไทยทั้งประเทศโดยผู้ที่นับถือในหลวงพ่อได้เปรียบว่า ท่านเป็นดังร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขและสิริมงคลในชีวิต

ชื่อ   วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ที่ตั้ง   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภท   พระอารามหลวงชั้นตรี
พระประธาน   หลวงพ่อพุทธโสธร
เทศกาล งานประเพณี    งานนมัสการประจำปีหลวงพ่อโสธร จะจำปีละ 3 ครั้ง ครั้งแรก กลางเดือน 5 (เมษายน) ซึ่งถือเป็นงานวันเกิดหลวงพ่อโสธร มีงานฉลอง 3 วัน 3 คืน ครั้งที่สอง กลางเดือน 12 (พฤศจิกายน) มีงาน 5 วัน 5 คืน และครั้งที่สามในเทศกาลตรุษจีน มีงาน5 วัน 5 คืน
แผนที่

ตัวอย่าง วัดโสธรวรารามวรวิหาร