วัดเขียนบางแก้ว

วัดเขียนบางแก้ว จ.พัทลุง

สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยนางเลือดขาวกับพระยากุมารเป็นผู้สร้าง และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเกาะลังกามาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ด้วย loanstoday24.com และมีข้อสันนิษฐานว่าบริเวณวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะมีการพบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย จึงถือเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของพัทลุง