วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

มาเยือนถิ่นระยอง ไหว้พระขอพร พระนอนตะแคงซ้าย องค์เดียวในไทย ณ วัดป่าประดู่ สักการะองค์เจ้าตากสิน สัมผัสความงดงามเจดีย์กลางน้ำกับศิลปะอันเก่าแก่ และขอพรหลวงพ่อทองพระพุทธรูปคู่เมือง จ.ระยองเมืองอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร นานาชนิด เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีเกาะแก่งใหญ่น้อย ทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกเมืองหนึ่ง

ชื่อ  วัดป่าประดู่  จ.ระยอง
ที่ตั้ง   ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประเภท  พระอารามหลวง
นิกาย  เถรวาท มหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญ  พระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย
สิ่งที่น่าสนใจ   พระพุทธไสยาสน์
ประวัติ  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอายุราว 400 ปีเป็นอย่างน้อย เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2372 พระอุปัชฌาย์เทียนได้บูรณะขึ้นใหม่ แต่ก่อนนั้นมีชื่อว่า “วัดป่าเลไลยก์” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ”วัดป่าประดู่” เพราะมีต้นประดู่ ใหญ่อยู่ภายในวัดจำนวนมาก แต่ปัจจุบันเหลือเพียงต้นเดียวตรงปากประตูทางเข้าวัด

ตัวอย่างวัดป่าประดู่