วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชและของชาวใต้ สร้างขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ.854 ด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย ภายในพระบรมธาตุเจดีย์จะบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) มีความสูง 55.78 เมตร องค์ระฆังสูง 9.80 เมตร มีปล้องไฉน 52 ปล้อง ปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่าม คาสิโนออนไลน์

จนมีการขนานนามว่าเป็นพระธาตุทองคำ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอันซีนที่น่าทึ่งคือ เมื่อยามแสงแดดตกต้ององค์พระธาตุ เหลื่อมเงากลับทาบทอดไม่ถึงพื้น จนดูเหมือนพระธาตุไม่มีเงา จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระธาตุไร้เงา