วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

 วัดพระแก้ว วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)พระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกตนั่นเอง ปัจจุบัน วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็นที่ประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

ชื่อ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
ที่ตั้ง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเภท วัดอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
พระประธาน พระเจ้าล้านทอง
พระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” วัดที่พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก

แผนที่

ตัวอย่าง รูปวัดพระแก้ว จ.เชียงราย