วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี

                ชมความงามของพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน  ของจังหวัดราชบุรี ภายในโบสถ์มีพระประธานคือพระพุทธรูปหยกขาว ศิลปะพม่า ซึ่งทางเจ้าอาวาสหลวงพ่อขันธ์ ท่านเดินทางไปยังพม่าพร้อมกับหลวงพ่ออุตตมะจากวัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี และได้ทำการอัญเชิญนำกลับมาจากเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีอารย์แห่งนี้ นอกจากนี้ที่ประตูโบสถ์ก็มีความสำคัญ เพราะประตูโบสถ์บานนี้ทำจากไม้ยมหอมทั้งต้น แกะสลักลวดลายพุทธประวัติ ซึ่งมีความยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆ

 

สถานที่  วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน จ.ราชบุรี
ที่ตั้ง  ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประวัติ   วัดพระศรีอารย์สร้างเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2275 นับอายุได้ราวๆ 280 ปี (ถึงปี 2555) ตรงกับยุคสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดสระอาน ไม่มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2475 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นวัดพระศรีอารย์
ความสำคัญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดพระศรีอารย์มีโครงการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน คือ การค่ายพุทธบุตร วันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะได้เห็นนักเรียนเข้ามาฟังธรรมในศาลาการเปรียญจำนวนมาก
จุดเด่น อุโบสถทองคำร้อยล้าน ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ได้ไปนมัสการพระศรีอาริย์ในอุโบสถต่างเชื่อกันว่าหากแตะบานประตูไม้แกะสลักบานใหญ่ของอุโบสถแล้วอธิษฐานจะประสบความสำเร็จดังปรารถนา
แผนที่

ตัวอย่างวัด วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน