วัดพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัดพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นวิหารที่มีความกว้างขวาง โอ่โถง ไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญอย่างการรับผ้ากฐิน ผ้าป่า และฟังธรรมเทศนา แต่งเติมสีสันด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยภาพ ประเพณี การละเล่น ของแต่ละภาคที่รังสสรค์ออกมาได้อย่างสวยงาม  และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีการเปิดแสงไฟรอบพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี ประกาศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามยามค่ำคืนอีกด้วยค่ะ

จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจ :  พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ มีความสูง 50 เมตร กว้าง 50 เมตร และยาว 50 เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา 50 ปี ที่ครองราชย์มานั่นเอง ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวางในบุษบก ซึ่งอยู่ภายใต้โดม โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ 4 ทิศ 8 องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง 8 องค์ออกแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา สำหรับตัวอาคารเป็นตึกสถาปัตยกรรมครบถ้วน ทั้งประตูและเสา ตลอดจนเครื่องตกแต่งภายในทั้งหมด แนวคิดการก่อสร้างเป็นแบบใหม่เป็นการวัดไทยโดยร่วมเอาโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมารวมอยู่ในตึกเดียวกันในแนวตั้ง อีกทั้งภายในอาคารยังมีพระพุทธรูปปางงดงาม 37 องค์ ที่เลือกสรรแล้วจากทั่วประเทศสร้างใหม่มารวมไว้
พระพุทธกิติสิริชัย   :   เป็นพระรูปปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว มีผ้าทิพย์พระนามาภิไธย ส.ก. มีพระพักตร์ที่งดงามมาก และหันพระพักตร์ออกสู่ทะเล องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง

ที่ตั้ง : ตำบลเขาธงชัย  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์