วัดผาลาด

วัดผาลาด ตั้งอยู่บนหน้าผาบริเวณเชิงเขา ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพ loanstoday24.com เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ โดยปล่อยช้างให้เดินไป หากช้างหยุดลงที่ใดก็ให้สร้างเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยช้างย่อเข่าลงที่วัดแห่งนี้ แต่ช้างก็ไม่หยุดและลุกเดินต่อไปยังดอยอ้อยช้าง จึงได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังที่นั่น ซึ่งปัจจุบันก็คือ พระธาตุดอยสุเทพ นั่นเอง

ภายในวัดวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วยต้นเฟิร์น มอส ปกคลุมตามโบราณสถานอันเป็นจุดเด่นน่าชมหลายแห่ง อย่าง วิหารและเจดีย์ ที่สร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย บ่อน้ำ ที่ชาวบ้านมักเรีกกัน่า บ่อน้ำทิพย์ และ พระพุทธรูปริมผา

ที่อยู่ : 101 บ้านห้วยผาลาด หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่